Wednesday, October 21, 2009

inTrOduKsi

Di Antara perkara besar yg membinasakan lagi, iaLah mencu=intai Dunia & sanGat Gemar MengejaRinya, saNgat sayanG kepadaNya, Sentiasa Mengejar paNgkaT & keDudukan, sentiasa Mencari Harta & keKayaaN & menjaga Semua itu supaYa tidak Lari daripaDanya, SambiL BersiKap KEDEKUT & BAKHIL, maKa seMua sifat-SiFat Yg tersebut Termasuk sifat-sifat Membinasakan & keLakuan yg terceLa. BArangsiaPA Yg Mencintai dunia Serta Mengejarinya, saNgat Mengambil berat terhaDapnya, sentiasa cenderung Hatinya kepaDa dunia, maKa Orang itu sebeNarnya teLah terdedah kepada Bahaya Yg Besar & ancaman Yg berat dari ALLAH S.W.T.

No comments:

Post a Comment