Wednesday, October 21, 2009

BinGkiSan AwaL.... =)

PemBentuKan PersonaLiti REMAJA seHarusNya D'bentuk D'Peringkat awaL lagi sama Ada d'RumaH maHupuN d'sekoLah. buDaya Yg PenuH Dgn KeceLaruaN D'kaLangan d'kaLangan REMAJA haRi iNi TeLah menYebaBkaN buDayA iNi MenuLar Dgn BeGitu ParaH & Kini MeNjaDi "BARAH" Yg SanGat MerBahaYa.

SehuBungan Dgn itU,iNi DiadakaN Dgn TuJuaN MudaH-muDahAn dapat MenjaDi LandaSan PembiNaAn Kendiri PerSonaLiti sebaGai PanduAn KearaH pembeNtuKkaN PersonaLiti BeraSasKaN acUaN AL-QURAN & SUNNAH.

ObjektiF iNi DiaDakaN BertuJuaN uNtuK meLahiRkaN INdividu MusLim Yg CemErLang akHLAk, GemiLang IbaDaH sehariAn & TeRbiLang KetaQwaAn.

iNi diranGka UntuK dimilikI oLeh PelajAr hari ini...

  • MenDidiK PeLajar teNtang kesedarAn MengHayati aJaran ISLAM Yg SEbeNaR.
  • MemBeri Pendedahan KepAda PeLAjar keadAan REMAJA hari Ini & keSannYa pD maSa AkaN DataNg.
  • MenYedarkAn KepentiNgan Memilih PersOnaLiti Yg BerTerasKan AL-QURAN & AS-SUNNAH adaLAh jaLan yG terBaek.

No comments:

Post a Comment